CSR-politik

Miljøvenligt trykkeri – Vores CSR og Miljø-politik

Alt vores papir er er enten certificeret FSC®, PEFC™ og/eller mærket med EU Blomsten.
Det er det fordi vi hos BR Offset går op i miljøet og er et trykkeri, som går ind for bæredygtighed.
For at opnå den bedst mulige trykkvalitet bruger vi udelukkende nøje udvalgte papirtyper. Det er et krav fra os ved udvælgelsen, at fabrikanten lever op til mindst ét af førnævnte standarder, samt er certificerede herunder. Det er bl.a. Xerox, som er en af de fabrikanter, vi benytter mest papir fra til vores billige tryksager.

Blomsten miljømærke

Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa. For at opnå Blomsten skal et produkt vurderes ud fra særlige miljøhensyn, som f.eks. energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og anvendelsen af kemikalier. Mærket blev lanceret i 1992 af EU-Kommissionen. Blomsten anvendes i hele Europa.

EU-Blomsten

Kriterierne fastsættes i Den europæiske Miljømærkekomité, der består af repræsentanter fra EU’s medlemslande. Blomsten administreres i Danmark af Miljømærkning Danmark, der er en selvstændig del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmark kontrollerer, om virksomhederne overholder de gældende kriterier.

Blomsten gør det nemt at handle mere miljøvenligt. Når du køber en miljømærket vare, har du nemlig garanti for:
· At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags.
· At kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter.
· At der er taget hensyn til din sundhed.


PEFC-mærket

Er et internationalt bæredygtighedsmærke til træ, træprodukter og papir. Mærket garanterer, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der både er taget hensyn til miljø, biodiversitet og skovbrugernes socioøkonomiske forhold. PEFC er en forkortelse af Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. PEFC fastsætter kriterierne i dialog med interessenter, f.eks. skovejere, virksomheder og miljøorganisationer.

Mere om PEFC-mærket

Certificeringsfirmaer foretager minimum en årlig kontrol af skovejere og virksomheder. Det danske PEFC certificeringssystem er ejet og udviklet af PEFC Danmark, som er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening.

Foreningen skriver blandt andet på sin hjemmeside:
· At den danske PEFC-ordning har til formål at fremme en bæredygtig drift af danske skove.
· At det skal være muligt at følge de certificerede produkter gennem hele forarbejdningskæden – fra skoven til forbrugeren.


FSC-mærket

Mærkningsordningen FSCer et internationalt samarbejde mellem miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmerhandlere. Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i forbindelse med skovdrift. FSC-mærket anerkendes af grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes.

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Mærket er ikke økologisk.


FSC-mærket

Vi har enkelte produkter i 100% genbrugspapir, som er certificeret med “blå engel” mærket.

Den blå engel mærket
Der Blaue Engel er et statsligt tysk miljømærke. Der Blaue Engel sættes på varer, der i sammenligning med andre varer inden for varegruppen, er de mest miljøvenlige. Reglerne for at få mærket er fastlagt med udgansgpunkt i en vugge-til-grav-vurdering.

Sundt Arbejdsmiiljø

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for at en virksomhed kan fungere optimalt. Derfor går vi hos BR Offset naturligvis også meget op i, at have et godt arbejdsmiljø.

Vi har derfor lavet en række tiltag, som bl.a. indebærer bedre ergonomi, lysforhold og indeklima. Især belysningen har stor effekt for hvor effektivt man kan arbejde.
Vi kigger løbende på tiltag, som kan forbedre vores arbejdsmiljø og nedbringe chancen for alt fra stress til musearm.

Stop papirspild

Vi er et trykkeri, som ønsker at have fokus på miljøvenlig trykning og så lavt papirspild som muligt. Det gør vi forskellige tiltag for at opnå.
Bl.a. Samler vi flere kunders ordre på ét ark. Det minimere papirspildet, da beskæringen bliver mindre. Vi forsøger også hele tiden at blive bedre til at have så få fejltryk som muligt.

Miljøbevidst

Vi ønsker at støtte op om miljøet. Det gør vi bl.a. ved at være med i Miljøbevidst-mærkeordningen, som giver 20% af omsætningen som donation til miljø- og klimaorganisationer. Miljøbevidst oplyser private såvel som virksomheder om de miljøproblemer som verden står over for. 


Miljøvenlig pakning

De kasser vi bruger til plakaterne er fremstillet af hvidt, fsc-certificeret papir (pap) på dansk fabrik.

Det er mærket af tyske RESY.
RESY er en paraplyorganisation for flere tyske indsamlingssystemer inden for området: Transportemballage fremstillet af pap. RESY’s logo er et kontrolmærke, der indikerer, at emballagen kan genvindes.


FARMFill® kassefyld

Vi bruger det danske Farmfill® .Lidt info fra producenten om det:
“Dansk produceret kassefyld fremstillet af biologisk materiale.
Dette kassefyld er nyeste innovation inden for emballage. Produktet er fremstillet af økologisk majsgranulat – et restprodukt af majs. Dermed minimeres spild ved produktion, og miljøet tilgodeses.

Vores kassefyld

Biofyldet bliver til skum ved hjælp af vanddamp, og der anvendes ingen kemikalier i produktionen. Du minimerer spild og mindsker produktion af affald, når du anvender dette biofyld.
Det biologiske kassefyld er stødabsorberende og består af små masser af skum, som beskytter din vare effektivt og sikkert. Så kan skrøbelige varer nå trygt frem, ved fragt i kasser.

Modtageren af din pakke kan bortskaffe kassefyldet i papiraffaldscontaineren, i skraldespanden eller på kompostbunken. Kassefyldet er et økologisk naturprodukt, som opløses når det kommer i kontakt med fugt, idet det er et nedbrydeligt materiale.”

GDPR-mærket

Vi går op i GDPR og privativ. Det lyder måske lidt som en kliché, men det gør vi faktisk. Og derfor støtter vi også GDPR-mærket og gør alt hvad vi kan for at beskytte dine data.

En ting er at sige, at man gør det. Og noget andet er, rent faktisk at efterleve det i en travl hverdag. Derfor går vi meget op i, at det som vi skriver i vores privatlivspolitik også bliver fulgt til punkt og prikke. Det syntes vi nemlig er det eneste rigtige.