Privatlivspolitik

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger på den registeransvarlige

1.1 Vi er glade for, at du besøger vores hjemmeside og takker dig for din interesse. I det følgende informerer vi dig om håndteringen af dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, som du kan identificeres personligt med.

1.2 Den person, der er ansvarlig for databehandlingen på dette websted i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), er Advisma UG (begrænset ansvar), Mühlbachstraße, 10, 64331 Weiterstadt, Tyskland, tlf.: 061509798671, e-mail: support@royalesportrait.de. Den registeransvarlige for personoplysninger er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter sig for formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger.

1.3 Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f..B ordrer eller anmodninger til den dataansvarlige) bruger denne hjemmeside SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse med strengen "https://" og låseikonet i din browserlinje.

2) Dataindsamling, når du besøger vores hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside på en informativ måde, dvs hvis du ikke registrerer eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun data, som din browser overfører til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige for os at vise dig hjemmesiden:

Vores hjemmeside besøgte
Dato og klokkeslæt på adgangstidsdatoen
Mængden af data, der sendes i byte
Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
Browser brugt
Operativsystem, der anvendes
IP-adresse , der anvendes (muligvis: i anonymiseret form)
Behandlingen foregår i overensstemmelse med art. 6 sek. Dataene vil ikke blive videregivet eller på anden måde brugt. Vi forbeholder os dog ret til at kontrollere server og filerne med tilbagevirkende kraft, hvis specifikke indikationer indikerer ulovlig brug.

3) Hosting

Hosting af Shopify
Vi bruger shop system af tjenesteudbyderen Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), med henblik på hosting og visning af online shop på grundlag af behandling på vores vegne. Alle data, der indsamles på vores hjemmeside, behandles på Shopifys servere. Som en del af Shopifys tjenester kan data også overføres til Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc. som en del af den videre behandling. I tilfælde af overførsel af data til Shopify Inc. i Canada sikrer Europa-Kommissionens hensigtsmæssighedsbeslutning et passende databeskyttelsesniveau. Yderligere oplysninger om Shopifys databeskyttelse kan findes på følgende hjemmeside: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Yderligere behandling på andre servere end dem, der er nævnt ovenfor af Shopify, vil kun finde sted inden for de rammer, der er beskrevet nedenfor.

4) Cookies

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Disse er små tekstfiler, der er gemt på din enhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes efter afslutningen af browsersessionen, dvs. Andre cookies forbliver på din enhed og giver dig mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger (såkaldte vedvarende cookies). Når cookies er indstillet, indsamler og behandler de specifikke brugeroplysninger såsom browser- og placeringsdata samt IP-adresseværdier. Vedvarende cookies slettes automatisk efter en forudbestemt varighed, som kan variere afhængigt af cookien. Varigheden af den respektive cookie-lagring kan findes i oversigten over cookie-indstillingerne i din webbrowser.

I nogle tilfælde bruges cookies til at forenkle bestillingsprocessen ved at gemme indstillinger (f.B. huske indholdet af en virtuel indkøbskurv til et senere besøg på hjemmesiden). For så vidt som individuelle cookies, der anvendes af os, også behandler behandlingen i overensstemmelse med art. 6 sek. 1 lit.b GDPR udføres enten til udførelse af kontrakten, i overensstemmelse med art. 6 sek.

Bemærk, at du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kan træffe individuel beslutning om deres accept eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Hver browser adskiller sig i den måde, den administrerer cookie-indstillingerne på. Dette er beskrevet i hjælpmenuen i hver browser, hvilket forklarer, hvordan du ændrer dine cookieindstillinger. Disse kan findes for de respektive browsere under følgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Bemærk, at hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.

5) Kontakt

Personoplysninger vil blive indsamlet som en del af kontakten med os (e.B. via kontaktformular eller e-mail). De data, der indsamles i tilfælde af en kontaktformular, kan ses fra den respektive kontaktformular. Disse data vil udelukkende blive opbevaret og brugt med det formål at besvare din anmodning eller til at kontakte og den tilhørende tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med art. 6 sek. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art.b. 6 sek. Dine data slettes, når din anmodning er behandlet. Dette er tilfældet, hvis det af omstændighederne kan udledes, at de pågældende faktiske omstændigheder er blevet endeligt afklaret, og at der ikke er nogen lovbestemte tilbageholdelsesforpligtelser.

6) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til kontraktbehandling

I henhold til art. 6 sek.b. De indsamlede data kan ses fra de respektive inputformularer. Det er til enhver tid muligt at slette din kundekonto og kan gøres ved at sende en besked til ovenstående adresse på controlleren. Vi opbevarer og bruger de data, du angiver til udførelse af kontrakten. Efter den fuldstændige gennemførelse af kontrakten eller sletning af din kundekonto, vil dine data blive blokeret med hensyn til skatte- og kommerciel opbevaringsperioder og slettet efter udløbet af disse perioder, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data eller en juridisk tilladt yderligere brug af data er blevet reserveret af vores hjemmeside.

7) Databehandling til ordrebehandling

7.1 For at kunne behandle din ordre samarbejder vi med følgende tjenesteudbydere, som helt eller delvist støtter os i udførelsen af indgåede kontrakter. Visse personoplysninger vil blive videregivet til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.

De personoplysninger, som vi har indsamlet, vil blive videregivet til transportfirmaet, der er bestilt med leveringen i forbindelse med kontraktbehandlingen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af varerne. Vi videregiver dine betalingsdata til det bestilte kreditinstitut som en del af betalingsbehandlingsprocessen, hvis dette er nødvendigt for betalingsbehandling. Hvis der anvendes betalingstjenesteudbydere, vil vi informere dig udtrykkeligt nedenfor. Retsgrundlaget for overførsel af data er art. 6 (1) tændt.b GDPR.

7.2 Brug af betalingstjenesteudbydere (betalingstjenester)

- PayPal
I tilfælde af betaling via PayPal videregiver vi dine PayPal betalingsoplysninger til PayPal PayPal PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"). Overførslen sker i overensstemmelse med art. 6 (1) tændt.b GDPR og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen.
PayPal forbeholder sig ret til at betale betalingsmetoden kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis de tilbydes - "køb på konto" eller "afdragsbetaling" via PayPal til at udføre en kredit rapport. Til dette formål kan dine betalingsdata blive videregivet til kreditagenturer i overensstemmelse PayPal med art. 6 sek. Resultatet af kreditkontrollen i forhold til den statistiske sandsynlighed for misligholdelse anvendes PayPal til at træffe beslutning om levering af den respektive betalingsmetode. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdierne indgår i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Adressedata medtages blandt andet i beregningen af scoreværdierne, men ikke udelukkende. Yderligere oplysninger om databeskyttelseslovgivningen, herunder de anvendte informationsagenturer, kan findes PayPal i Kommissionens databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en meddelelse PayPal. Du kan dog PayPal være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for den kontraktlige betalingsbehandling.
- Shopify Betalinger
Vi bruger betalingsudbyderen "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesteudbyderen Shopify Payments, Betaling behandles af den tekniske tjenesteudbyder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, som vi videregiver dine oplysninger til under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre (navn, adresse, konto.b nummer, bankkode, muligt kreditkortnummer, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer) i overensstemmelse med art. 6 sek. Overførslen af dine data sker udelukkende med det formål at behandle betalinger hos Stripe Payments Europe Ltd. og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Yderligere oplysninger om shopify betalinger databeskyttelse kan findes på følgende internetadresse: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Databeskyttelsesoplysninger om Stripe Payments Europe Ltd. kan findes her: https://stripe.com/de/privacy

8) Retargeting /remarketing/anbefaling reklame

Pixel, der retargeter på Pinterest
Dette websted integrerer en Pixel (Pinterest Tag) fra Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2. Pixlen kan bruges til at indsamle, gemme og evaluere oplysninger om hjemmesidens besøgendes browseradfærd i en pseudonymiseret form. Hvis personoplysninger også behandles, sker dette på baggrund af vores legitime interesse i at vise personlig annoncering i overensstemmelse med artikel 6 sek. Oplysningerne kan tildeles brugerens person ved hjælp af andre oplysninger, som Pinterest har gemt .B om brugeren på grund af ejerskabet af en konto på det sociale netværk "Pinterest". Pinterest bruger en algoritme til at analysere browsingadfærd og kan derefter vise målrettede produktanbefamenter som personlige annonceringsbannere på brugerens Pinterest-konto. Pinterest kan også kombinere de oplysninger, der indsamles via Pixel, med andre oplysninger, der indsamles af Pinterest via andre websites og/eller i forbindelse med brugen af det sociale "Pinterest"-netværk, hvorved der oprettes pseudonymiserede brugsprofiler. Under ingen omstændigheder kan de indsamlede oplysninger dog bruges til personligt at identificere besøgende på denne hjemmeside.
I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 sek. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere pixelsporing i "Cookie Consent Tool", der er integreret på denne hjemmeside.

Hvis det er nødvendigt, kan data, der indsamles via pixlen, overføres til Servere i Pinterest Inc. i USA. Yderligere oplysninger om databeskyttelse på Pinterest Europe Limited kan findes her: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Sporing af konvertering af Pinterest-tag

På dette websted bruges konverteringssporingsteknologien "Pinterest Tag" fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").
Hvis du har ringet til vores hjemmeside fra en pin på Pinterest, sætter vi en cookie på din computer, der interagerer med et "tag", der også implementeres i form af en JavaScript-kode fra Pinterest. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din enhed. Disse cookies udløber efter 180 dage og bruges ikke til personlig identifikation.

Hvis brugeren omdirigeres fra en pin på Pinterest til siderne på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, indsamler tagget visse brugerhandlinger, som vi har foruddefineret, og kan spore dem (f..B gennemførte transaktioner, kundeemner, søgninger på hjemmesiden, opkald til produktsider). Når du udfører en sådan handling, sender din browser en HTTP-anmodning (anmodning) til Pinterest-serveren via Pinterest-tagget, som overfører visse oplysninger om handlingen (herunder enhedens type handling, tid og browsertype).
Ved at indsende dette kan Pinterest udarbejde statistikker om brugsadfærden på vores hjemmeside, når du har videresendt en Pinterest-pin, som viser os, hvordan vi optimerer vores tilbud.

For så vidt som personbrugerdata behandles, sker dette i overensstemmelse med art. 6 sek.

Vi modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere personligt.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse mod dette ved at deaktivere cookien i Pinterest-tagkonverteringssporing via din internetbrowser under Brugerindstillinger. De medtages ikke i statistik over konverteringssporing. Alternativt kan du bruge deaktiveringssiden til EU-http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
kontrollere, at Microsoft sætter reklamecookies i din browser og deaktiverer dem.
Du kan finde flere oplysninger om Pinterests politik om beskyttelse af personlige oplysninger på følgende internetadresse: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 sek. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at kunne gøre indsigelse, skal du følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

10) Værktøjer og diverse

10.1 CookieFirst

Denne hjemmeside bruger cookie-samtykke værktøjet "CookiFirst" af Digital Data Solutions B.V. til at indhente brugernes samtykke til cookies og cookie-baserede applikationer. Plantage Middenlaan 42a, 1018DH, Amsterdam, Niederlade ("CookieFirst").
Værktøjet sætter teknisk nødvendige cookies til at gemme dine cookie præferencer. Denne databehandling udføres i overensstemmelse med art. 6 sek.

10.2 - Google Web-skrifttyper

Dette websted bruger såkaldte web skrifttyper leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") for ensartet præsentation af skrifttyper. Når du besøger en side, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i deres browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette kan også resultere i overførsel af personoplysninger til Google LLC's servere i USA. På denne måde bliver Google opmærksom på, at vores hjemmeside er blevet tilgået via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts er af interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, oplyst f GDPR. Hvis browseren ikke understøtter webskrifttyper, bruges computeren en standardskrifttype.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web-skrifttyper https://developers.google.com/fonts/faq og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.com/policies/privacy/

11) Den pågældendes rettigheder

11.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig omfattende registreredes rettigheder (informations- og interventionsrettigheder) i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, som vi informerer dig om nedenfor:

Ret til adgang i henhold til artikel 15 GDPR: Du har især ret til oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os, behandlingsformål, de kategorier af behandlede personoplysninger, modtagerne eller kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller blevet videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode eller kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsperioden, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, indsigelse mod behandling, klage til en tilsynsmyndighed, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke indsamles af os fra dig, eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvor det er relevant, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og den tilsigtede virkning af en sådan behandling, og din ret til at blive informeret om garantierne i artikel 46 i GDPR i tilfælde af fremsendelse af dine data til tredjelande;
Ret til berigtigelse i overensstemmelse med artikel 16 GDPR: Du har ret til øjeblikkelig berigtigelse af eventuelle unøjagtige oplysninger om dig og/eller gennemførelse af dine ufuldstændige data, som vi har gemt;
Ret til sletning i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR: Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis kravene i artikel 17 sek. Denne ret findes imidlertid ikke, navnlig når behandlingen er nødvendig for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til almene hensyn eller for at hævde, udøve eller forsvare retskrav.
Ret til at begrænse behandlingen i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe nøjagtigheden af dine data er bekræftet, hvis du nægter at slette dine data på grund af forkert databehandling og i stedet anmoder om begrænsning af behandlingen af dine data, hvis du har brug for dine data til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, efter at vi ikke længere har brug for disse data, efter at formålet er blevet tildelt, eller hvis du har gjort indsigelse på grund af din særlige situation, så længe det endnu ikke er fastslået, om vores legitime grunde er fremherskende;

Ret til oplysninger i henhold til artikel 19 i GDPR: Hvis du har gjort ret til at berigtige, slette eller begrænse behandlingen over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig indsats. De har ret til at blive informeret om disse modtagere.

Ret til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR: Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, eller til at anmode om overførsel til en anden dataansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt;

Ret til at tilbagekalde samtykker givet i overensstemmelse med art. 7 sek. I tilfælde af tilbagekaldelse sletter vi straks de pågældende data, medmindre yderligere behandling kan baseres på et retsgrundlag for behandling uden samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket, før tilbagekaldelsen er blevet tilbagekaldt.

Ret til at klage i henhold til artikel 77 i GDPR: Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du bor, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, uden at dette berører andre administrative eller retslige retsmidler.11.2 

FOTRYDELSESRET

HVIS VI ER INDEN FOR RAMMERNE AF EN INTERESSE UDVIKLING DINE PERSONLIGE DATA AF VORES ERFARING AF INTERESSE, HAR DU AL MULIG RET, FRA RETTEN TIL AT VÆRE FRA DIN SÆRLIGE SITUATION, MOD DENNE BEHANDLING MOD FREMTIDEN.
BRUG AF DIN ANSVARSFRASKRIVELSE, AFSLUTTER VI BEHANDLINGEN AF DE RELATEREDE DATA. ET YDERLIGERE OPHOLD, MEN FORBEHOLDT, NÅR VI KAN BRUGE ANBEFALEDE GRUNDE TIL DEN BEHANDLING, SOM DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER NÅR BEHANDLINGEN AF OPLEVELSEN,

VIL VÆRE DINE PERSONOPLYSNINGER OM OS, DER BEHANDLES FOR AT BRUGE DIREKTE DATA, HAR RET TIL TIL ENHVER TID MOD BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ PERSONOPLYSNINGER. DU KAN UDØVE MODSÆTNINGEN SOM BESKREVET OVENFOR.

BRUG AF DIN RET, AFSLUTTER VI BEHANDLINGEN AF DE RELATEREDE DATA TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL.

12) Varighed af opbevaring af personoplysninger

Varigheden af opbevaringen af personoplysninger fastsættes på grundlag af det respektive retsgrundlag, formålet med behandlingen og, hvis det er relevant, desuden på grundlag af den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f..B. kommercielle og skattemæssige tilbageholdelsesperioder).

I tilfælde af behandling af personoplysninger på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med artikel 6 sek.

Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data.b, der behandles i henhold til juridiske eller juridiske forretningsmæssige forpligtelser på grundlag af art. 6 sek.

I tilfælde af behandling af personoplysninger på grundlag af art. 6 sek.

I tilfælde af behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring på baggrund af artikel 6 sek.

Medmindre andet er angivet i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, vil lagrede personoplysninger desuden blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.