Fortrydelsesret

Udbetalingsformular

Forbrugerne har ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er en fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige:

A. Afbestillingspolitik

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfrist er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportøren overtog de sidste varer.

For at kunne udøve din fortrydelsesret skal du sende en klar erklæring (f.eks. med post eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede model tilbagetrækning form til dette formål, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om at udøve din fortrydelsesret, før fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagetrækningen

Hvis du trækker dig ud af denne kontrakt, har vi givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der opstår ved at vælge en anden type levering end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), skal tilbagebetales øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet udtrykkeligt var aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerede os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du behøver kun at betale for eventuelle tab i værdi af varerne, hvis dette tab i værdi skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendige for at kontrollere arten, egenskaber og funktionalitet af varerne.

Udelukkelse eller for tidlig udloelse af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og for hvilke forbrugerens individuelle udvælgelse eller bestemmelse er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.

Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, og hvis eneste bopæls- og leveringsadresse ligger uden for EU på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.

Generelle oplysninger

1) Undgå at beskadige og forurene varerne. Send varerne tilbage til os i deres originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge passende emballage for at yde tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Send ikke varerne tilbage til os fragt indsamle.
3) Bemærk, at de førnævnte tal 1-2 ikke er en forudsætning for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. udbetalingsformular

Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.Matjesticcopenhagen.com (begrænset ansvar)
Herluf Trolles Vej 223a
5220, Odense SØ
Danmark
E-mail: info@majesticcopenhagen.com

* Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og for hvilke forbrugerens individuelle udvælgelse eller bestemmelse er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.

I / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, som jeg / os har indgået (*) om køb af følgende varer (*) / levering af følgende tjeneste (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ___ / modtaget den (*) _____

________________________________________________________
Forbrugerens navn (e)

________________________________________________________
Forbrugerens adresse (er)

________________________________________________________
Forbrugerens underskrift (er) (kun når de er meddelt på papir)

_________________________
Dato

(*) Slet, hvor det er relevant